ข่าวและกิจกรรมอ่านทั้งหมด...

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ได้จัดการอปริปรายสิทธิและความคุ้มครองการเข้าสู่รั้วมหาลัย บรรยายภายใต้หัวข้อขอบเขตการดูแลของสถานกงสุล

ข่าวสารประเทศจีนอ่านทั้งหมด...