ข่าวและกิจกรรมอ่านทั้งหมด...

กงสุลใหญ่เหริน ยี่เซิงเข้าร่วมชมการแสดงพิเศษของวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งนครเซี่ยงไฮ้ในงานเทศกาลดนตรีนานาชาติเชียงใหม่

ข่าวสารประเทศจีนอ่านทั้งหมด...